HISTORIA POLSKI cz. 4

Konstytucja 3 Maja. 1791 rok. 

„Ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. To w naszej historii dokument naprawdę wyjątkowy.

Twórcy Konsytutcji 3 maja czyli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj mieli całkowitą świadomość tragicznej sytuacji w jakiej znajdowała się w owym czasie Rzeczpospolita. Niespodziewanie w 1787 roku Rosja została zaatakowana przez Imperium Osmańskie, wybuchła wojna rosyjsko-turecka a rok później rosyjsko-szwedzka. Rosja musiała toczyć wojnę na dwóch frontach. To dało nam chwilę "oddechu". Więzy protektoratu rosyjskiego nad Rzeczpospolitą zostały przez pewien czas poluźnione. Caryca Rosji Katarzyna II wyraziła zgodę na powołanie Sejmu Czteroltniego Rzeczpospolitej w Warszawie który w 1791 roku uchwalił Konstytucję 3 Maja. Presja i oczekiwania ze strony środowisk narodowych były bardzo duże. Ustawa rządowa rozpoczynała się od potwierdzenia „wiary świętej rzymskiej katolickiej” jako religii narodowej i panującej, z zaznaczeniem, że odejście od niej „do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji”. Głównym z wytycznych Kostytucji 3 maja było zniesienie dotychczasowej demokracji szlacheckiej w której o sprawach państwa decydowała szlachta (włączając w to wybór króla poprzez wolną elekcję) i zastąpienie jej monarchią konstytucyjną gdzie Konstytucja stanowiła najważniejszy dokument w państwie, który nakazywał władcy współdzielenie władzy z przestawicielstwem narodu (parlamentem) a tron miał być dziedziczony w ramach jednej dynastii. Konstytucja uderzała również w magnatów polskich. 

Konstytucja obowiązywała tylko przez rok. Została obalona przez armię rosyjską wraz ze zdradziecką konfederacją targowicką zawiązaną przez polskich magnatów do której ironicznie w późniejszym czasie przystąpił sam król Stanisław August.

WYDARZENIA HISTORYCZNE

Drugi rozbiór Polski. 1793 rok.

Podział ziem Rzeczpospolitej między Rosję a Prusy.

W 1792 roku Rosja podpisała pokój z Turcją. Wzrok Rosji znów skoncentrował się na bezbronnej w owym czasie Rzeczpospolitej. Zdradziecka konfederacja targowicka zawiązana przez polską magnaterię

wezwała Rosję do ingenerencji zbrojnej na ziemie Rzeczpospolitej w celu obalenia Konstytucji 3 Maja która uderzała w ich interesy. Na ziemie Rzeczpospolitej wkroczyły kolejne rosyjskie wojska. Armia Katarzyny miała znaczną przewagę nad pozostałościami wojsk Rzeczpospolitej i szybko zajmowała coraz większy obszar. Wkrótce król zgodnie z zaleceniem carycy sam przystąpił do konfederacji targowickiej. 23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisały konwencję rozbiorową.

Drugi rozbiór Polski
Trzeci rozbiór Polski. 1795 rok.

Rzeczpospolita przestała istnieć. 

Po wydaniu ostatniego tchnienia niepodległościowego Rzeczpospolitej w postaci Powstania Kościuszkowskiego i przejęciu władzy przez targowiczan już nic nie było w stanie powstrzymać zaborców przed całkowitym rozbiorem Polski.

Unicestwienie Rzeczpospolitej było w tym momencie jedynie kwestią czasu. 24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. 

Od tamtego dnia aż po dzień dzisiejszy jesteśmy rządzeni przez potomków targowiczan i reprezantów obcych interesów. Trwa to już 224 lata. 

"Powstań, Polsko, zrzuć kajdany!..."

Trzeci rozbiór Polski
Powstanie Kościuszkowskie.1794 rok.

Tadeusz Kościuszko. Przywódca powstania narodowego. Amerykański bohater. 

Powstanie Kościuszkowskie spowodowane zostało II rozbiorem Polski i rządami targowicy. Wymierzone było przeciw Rosji, a następnie przeciw Prusom. Wybuch powstania przyspieszyła zarządzona przez 

dowódcę wojsk rosyjskich I.A. Igelströma redukcja wojska polskiego o 50% i przymusowy werbunek zredukowanych żołnierzy do armii rosyjskiej i pruskiej, jak również masowe aresztowania. 
Tadeusz Kościuszko wykorzystując doświadczenia polskie, amerykańskie (gdy był generałem brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych) i rewolucyjne francuskie opracował na emigracji koncepcję sił zbrojnych powstania. Miały one składać się z armii regularnej, oddziałów ochotniczych, milicji ruchomych wojewódzkich i powiatowych formowanych na wzór amerykański, oraz pospolitego ruszenia wszystkich mieszkańców organizowanych na wzorach francuskich. Myśl powstania narodowego Tadeusza Kościuszki była naprawdę rewolucyjna i wywarła bardzo duży wpływ na późniejsze ruchy niepodległościowe. Powstanie kościuszkowskie miało ogromny wpływ na rozwój polskiej myśli politycznej.

Powstanie Kościuszkowskie
DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY POWIADOMIEŃ

© 2019 by Paweł Romanowski. Proudly created with Wix.com